• Versoepeling van de Corona-regels

  2 jun 2020
 • Beste (jeugd)leden van Volharding,

  We zijn gelukkig inmiddels alweer een maandje aan het trainen. We zijn begin mei begonnen met de jeugd en halverwege zijn ook de senioren weer gestart. Dit is ontzettend goed gegaan en namens het bestuur willen we iedereen hartelijk bedanken voor hun medewerking in deze aparte tijd.  

  De KNVB en het RIVM hebben de richtlijnen voor sporten inmiddels weer iets versoepeld. Hiermee veranderen ook de maatregelen op het sportpark. De belangrijkste wijzigingen:  

  Voor jeugd t/m 18 jaar zijn vanaf 1 juni onderlinge partijtjes weer toegestaan.

  Vanaf 1 juni wordt de rol van coördinator per team bij de trainer neergelegd. De trainer is buiten de training om dus verantwoordelijk dat zijn/haar team zich houdt aan de maatregelen op het sportpark. Denk hierbij aan het volgen van de juiste route, het houden van 1,5 meter afstand en het pas net voor een training aankomen en na de training direct verlaten van het sportpark. Het bestuur en jeugdbestuur zullen daarbij ondersteunen.  

  Voor teams is het mogelijk te trainen t/m 30 juni, vanaf 1 juli gaat het sportpark volledig dicht voor onderhoud. Vanaf 1 augustus is het vervolgens weer mogelijk te trainen. Dit zal verder via de teams gecommuniceerd worden.  

  De kantine blijft t/m 31-7 gesloten voor alle activiteiten. De bestuurskamer is wel beschikbaar voor overleg / vergaderingen, maar uitsluitend op reservering. Reserveren kan via het hoofdbestuur. Ten alle tijden geldt uiteraard 1,5 meter afstand.  

  De eenrichting routes op het sportpark komen te vervallen. Parkeer je fiets bij het veld waar je gaat trainen en verlaat na de training direct het sportpark. Hou ten alle tijden 1,5 meter afstand.  

  Verder blijven de overige maatregelen van kracht:

  Velden
  Voor de trainingen worden 4 velden gebruikt:
  Veld 1 – Voetbal - kunstgrasveld
  Veld 2 – Voetbal
  Veld 4 – Voetbal
  Veld 5 – Korfbal

  Sportpark blijft gesloten buiten georganiseerde trainingstijden
  Buiten de trainingen blijft het sportpark gesloten voor alle overige activiteiten. Dit betekent dat het niet mogelijk is om bijeenkomsten, individueel sporten of andere activiteiten op het sportpark te houden.  

  Ook kleedlokalen en kantine blijven in deze situatie volledig gesloten. Neem daarom bij voorkeur geen waardevolle spullen mee naar de training. Laat bijvoorbeeld mobiele telefoons en geld thuis.

  Aanwezigheid spelers voor- en na training
  Om onnodige aanwezigheid op het sportpark te beperken is het volgende afgesproken. Je bent niet langer dan tien minuten voordat een training begint aanwezig op het sportpark. Bij het betreden van het sportpark volg je de aangewezen routes en ga je direct naar het veld waarop je traint. Na afloop verlaat je het sportpark ook direct.  

  Fietsen
  Om zoveel mogelijk onderling contact te beperken, verzoeken wij jullie de fiets te plaatsen bij het veld waar jouw training plaatsvindt.

  Toeschouwers / Ouders
  Het is helaas voor ouders/voogden en toeschouwers niet mogelijk om het sportpark te betreden en de trainingen te bezoeken

  Eigen verantwoordelijkheid
  Wij zijn zeer verheugd dat we we weer kunnen trainen. We zijn wel afhankelijk van hoe dit door de teams opgepakt wordt. Wij zullen dat monitoren en waar nodig worden aanpassingen gemaakt. Wij zijn hierin afhankelijk van ieders medewerking.

  Wij wensen jullie vooralsnog heel veel plezier bij de herstart.

  Algemene maatregelen:
  - Een trainer gaat voorafgaand aan de training alleen materialen halen
  - Heeft een team geen trainer, dan wordt een verantwoordelijke aangewezen. Deze dient herkenbaar te zijn aan een door de club ‘houd afstand’ beschikbaar gesteld hesje.
  - Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar en van spelers/speelster
  - Trainers en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen.
  - Trainers kunnen gebruik maken van hesjes, pionnen en ballen.
  - Trainers zorgen dat de gebruikte materialen gedesinfecteerd worden. De club zorgt voor desinfectiemiddelen in het materialenhok
  - Het gebruik van Volharding bidons is niet toegestaan.
  - Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen Bidon!
  - Kom in sportkleren naar Volharding
  - Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
  - Volg altijd de aanwijzingen van trainers of coördinatoren op
  - Verlaat direct na de training het sportpark
  - Blijf thuis als je je ziek voelt of in situaties waarin het RIVM adviseert thuis te blijven.
  - De kantine blijft gesloten voor alle activiteiten t/m 31-7
  - De bestuurskamer is beschikbaar voor overleg. Reserveren via hoofdbestuur
  - Accommodatie blijft voor trainingsdoeleinden open t/m uiterlijk 30-06. Teams kunnen zelf bepalen tot wanneer ze trainen.
  - Gedurende de maand juli (zomerstop) is de sportaccommodatie gesloten, vanaf augustus weer mogelijk om te trainen (mits mogelijk met onderhoud)
  - Het is niet mogelijk om als toeschouwer naar de trainingen te komen kijken.

  Leeftijdscategorie t/m 18 jaar
  - Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan

  Leeftijdscategorie 18+ en seniorenteams
  - De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

  Ouders:
  - Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is
  - Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
  - Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is

  Volg verder de protocollen van de KNVB:
  https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

  Blijf gezond, hou rekening met elkaar en houd afstand!
  Veel plezier en met sportieve groet,  
  Bestuur en Jeugdbestuur RKVV Volharding