• Pupillen en junioren hervatten de trainingen

  28 apr 2020
 • Beste ouders en (jeugd)leden van Volharding en DES,

  Zoals inmiddels bij iedereen wel bekend, staat de overheid sporten voor de jeugd onder bepaalde voorwaarden weer langzaam toe. Hier zijn wij ontzettend blij mee en wij willen het voetbal en korfbal voor onze jeugdleden in Vierlingsbeek dan ook graag weer gaan opstarten. Dit gebeurt wel onder een aantal voorwaarden waar iedereen zich aan dient te houden.

  Wij hebben als verenigingen een plan ontwikkeld waarin de trainingen weer hervat kunnen worden. Middels deze communicatie willen we eenieder daarover informeren. We hervatten de trainingen vanaf donderdag 30 april.

  Velden
  Voor de jeugdtrainingen worden 4 velden gebruikt:

  Veld 1 – Voetbal - kunstgrasveld
  Veld 2 – Voetbal
  Veld 4 – Voetbal
  Veld 5 – Korfbal

  Route op het sportpark
  Om onderling contact zoveel mogelijk te beperken en de 1,5 meter afstand altijd in acht te nemen, worden er twee routes op het sportpark ingericht.

  Route 1 voor korfbal en voetbaljeugd t/m 12 jaar. Deze loopt tussen veld 4/5 in.
  Route 2 voor voetbaljeugd 13 t/m 18 jaar. Hierbij kom je via de hoofdingang binnen en verlaat je het sportpark via de ingang bij de telefoonmast.
  Afhankelijk je leeftijd en sport volg je dus een bepaalde route.


  Sportpark blijft gesloten buiten jeugdtrainingstijden
  Buiten de begeleide trainingen voor de jeugd blijft het sportpark gesloten voor alle overige activiteiten. Dit betekent dat het niet mogelijk is om bijeenkomsten, individueel sporten of andere activiteiten op het sportpark te houden.

  Ook kleedlokalen en kantine blijven in deze situatie volledig gesloten. Neem daarom bij voorkeur geen waardevolle spullen mee naar de training. Laat bijvoorbeeld mobiele telefoons en geld thuis.

  Aanwezigheid voor- en na training
  Om onnodige aanwezigheid op het sportpark te beperken is het volgende afgesproken. Je bent niet langer dan tien minuten voordat een training begint aanwezig op het sportpark. Bij het betreden van het sportpark volg je de aangewezen routes en ga je direct naar het veld waarop je traint. Na afloop verlaat je het sportpark ook direct. ?

  Fietsen
  Kom bij voorkeur te voet naar het sportpark. Wij kunnen ons echter ook voorstellen dat de fiets de voorkeur kan hebben. Om zoveel mogelijk onderling contact te beperken, verzoeken wij jullie de fiets te plaatsen bij het veld daar waar jouw training plaatsvindt.

  Ouders
  Het is helaas voor ouders/voogden niet mogelijk om het sportpark te betreden. Kinderen kunnen via de aangegeven routes gebracht worden of zelfstandig naar hun training komen en na afloop ook weer opgehaald worden of zelfstandig vertrekken via de aangewezen routes. Het is dus voor ouders niet mogelijk de trainingen te bezoeken. Wij vragen jullie de door ons genomen maatregelen thuis met uw zoon of dochter te bespreken.

  Eigen verantwoordelijkheid
  Wij zijn zeer verheugd dat we met de jeugd de trainingen weer kunnen starten. We zijn wel afhankelijk van hoe dit door de teams opgepakt wordt. Wij zullen dat monitoren en waar nodig worden aanpassingen gemaakt. Wij zijn hierin afhankelijk van ieders medewerking.

  Wij weten op dit moment nog niet tot wanneer de trainingen zullen plaatsvinden. Hierover worden jullie tijdig geïnformeerd. Wij wensen jullie vooralsnog heel veel plezier bij de herstart.

  Met sportieve groeten,
  Bestuur RKVV Volharding
  Bestuur KV DES

  Specifiek voor Voetbal:

  Schema Trainingsprogramma

  Niet-leden welkom!
  Ook niet jeugdleden zijn van harte welkom om mee te trainen bij een bepaalde leeftijdsgroep. Meld je hiervoor aan bij het jeugdbestuur via jeugdbestuur@rkvv-volharding.nl. Kom niet zomaar naar een training. De coördinatie verloopt via het jeugdbestuur.

  Trainers/Begeleiding
  Iedere trainer of begeleider is de afgelopen dagen benaderd of hij/zij de training wil en kan hervatten. Volharding vindt het belangrijk dat iedereen voor zichzelf bepaalt of hij/zij daar prettig bij voelt.

  Richtlijnen:
  Algemene richtlijnen
  - Een trainer gaat voorafgaand aan de training alleen materialen halen
  - Trainers 1,5 meter afstand van elkaar en van spelers/speelster
  - Trainers en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen.
  - Trainers in de categorie t/m 12 jaar kunnen gebruik maken van hesjes, pionnen en ballen.
  - Trainers in de categorie 13-18 kunnen gebruik makken van pionnen en ballen, maar kunnen geen gebruik maken van hesjes.
  - Trainers zorgen dat de gebruikte materialen gedesinfecteerd worden. De club zorgt voor desinfectiemiddelen in het materialenhok
  - Het gebruik van Volharding bidons is niet toegestaan.
  - Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen Bidon!
  - Kom in sportkleren naar Volharding
  - Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
  - Volg altijd de aanwijzingen van trainers of coördinatoren op
  - Verlaat direct na de training het sportpark
  - Blijf thuis als je je ziek voelt

  Leeftijdscategorie t/m 12 jaar
  - Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan

  Leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar
  - De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden

  Ouders:
  - Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is
  - Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
  - Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is

  Volg verder de protocollen van het NOC-NSF en KNVB:
  Sportprotocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

   

  Blijf gezond, hou rekening met elkaar en houd afstand!
  Veel plezier !

  Bestuur en Jeugdbestuur RKVV Volharding