• Ook de seniorenteams hervatten de training

  11 mei 2020
 • Beste ouders en (jeugd)leden van Volharding,

  In navolging op het starten van trainingen bij de jeugd mogen ook de seniorenteams weer de velden op. Dit betekent dat voor alle teams trainingen weer mogelijk zijn. Dit gebeurt wel onder een aantal voorwaarden waar iedereen zich aan dient te houden.

  Wij hebben als verenigingen een plan ontwikkeld waarin de trainingen weer hervat kunnen worden. Middels deze communicatie willen we eenieder daarover informeren.

  Velden
  Voor de trainingen worden 4 velden gebruikt:

  Veld 1 – Voetbal - kunstgrasveld
  Veld 2 – Voetbal
  Veld 4 – Voetbal
  Veld 5 – Korfbal

  Route op het sportpark
  Om onderling contact zoveel mogelijk te beperken en de 1,5 meter afstand altijd in acht te nemen, worden er twee routes op het sportpark ingericht.

  Route 1 voor korfbal en voetbaljeugd t/m 12 jaar. Deze loopt tussen veld 4/5 in.
  Route 2 voor voetbal 13 t/m 18 jaar en senioren die trainen op veld 1 of 2. Hierbij kom je via de hoofdingang binnen en verlaat je het sportpark via de ingang bij de telefoonmast.
  Route 3 voor seniorenteams die trainen op veld 4, hierbij gebruik je de poort naast De Vier Linden als in- en uitgang
  Afhankelijk je leeftijd en sport volg je dus een bepaalde route.

  Route

  Sportpark blijft gesloten buiten trainingstijden

  Buiten de trainingen blijft het sportpark gesloten voor alle overige activiteiten. Dit betekent dat het niet mogelijk is om bijeenkomsten, individueel sporten of andere activiteiten op het sportpark te houden.

  Ook kleedlokalen en kantine blijven in deze situatie volledig gesloten. Neem daarom bij voorkeur geen waardevolle spullen mee naar de training. Laat bijvoorbeeld mobiele telefoons en geld thuis.

  Aanwezigheid spelers voor- en na training
  Om onnodige aanwezigheid op het sportpark te beperken is het volgende afgesproken. Je bent niet langer dan tien minuten voordat een training begint aanwezig op het sportpark. Bij het betreden van het sportpark volg je de aangewezen routes en ga je direct naar het veld waarop je traint. Na afloop verlaat je het sportpark ook direct.

  Fietsen
  Om zoveel mogelijk onderling contact te beperken, verzoeken wij jullie de fiets te plaatsen bij het veld daar waar jouw training plaatsvindt.

  Ouders / toeschouwers
  Het is helaas voor ouders/voogden niet mogelijk om het sportpark te betreden. Sporters kunnen via de aangegeven routes gebracht worden of zelfstandig naar hun training komen en na afloop ook weer opgehaald worden of zelfstandig vertrekken via de aangewezen routes. Het is dus voor ouders niet mogelijk de trainingen te bezoeken.

  Eigen verantwoordelijkheid
  Wij zijn zeer verheugd dat we de trainingen weer kunnen starten. We zijn wel afhankelijk van hoe dit door de teams opgepakt wordt. Wij zullen dat monitoren en waar nodig worden aanpassingen gemaakt. Wij zijn hierin afhankelijk van ieders medewerking.

  Wij wensen jullie vooralsnog heel veel plezier bij de herstart.

  Richtlijnen:

  Algemene richtlijnen

  Een trainer gaat voorafgaand aan de training alleen materialen halen
  Heeft een team geen trainer, dan wordt een verantwoordelijke aangewezen. Deze dient herkenbaar te zijn aan een door de club ‘houd afstand’ beschikbaar gesteld hesje.
  Trainers houden 1,5 meter afstand van elkaar en van spelers/speelster
  Trainers en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen.
  Trainers kunnen gebruik maken van hesjes, pionnen en ballen.
  Trainers zorgen dat de gebruikte materialen gedesinfecteerd worden. De club zorgt voor desinfectiemiddelen in het materialenhok
  Het gebruik van Volharding bidons is niet toegestaan.
  Neem je eigen bidon mee en drink alleen uit je eigen Bidon!
  Kom in sportkleren naar Volharding
  Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
  Volg altijd de aanwijzingen van trainers of coördinatoren op
  Verlaat direct na de training het sportpark
  Blijf thuis als je je ziek voelt of in situaties waarin het RIVM adviseert thuis te blijven. ?
  Accommodatie blijft voor trainingsdoeleinden open t/m uiterlijk 30-06. Teams kunnen zelf bepalen tot wanneer ze trainen.
  Gedurende de maand juli (zomerstop) is de sportaccommodatie gesloten, vanaf augustus weer mogelijk om te trainen (mits mogelijk met onderhoud)
  Het is niet mogelijk om als toeschouwer naar de trainingen te komen kijken.
  Leeftijdscategorie t/m 12 jaar

  Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan
  Leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar en seniorenteams

  De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden
  Ouders:

  Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is
  Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren).
  Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij het sportpark. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is
  Volg verder de protocollen van de KNVB:

  https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

  Blijf gezond, hou rekening met elkaar en houd afstand!
  Veel plezier en met sportieve groet,
  Bestuur en Jeugdbestuur RKVV Volharding