• Bericht van het bestuur, beëindiging competities

  6 apr 2020
 • Beste leden en supporters van R.K.V.V. Volharding,

  We leven op dit moment in rare tijden, waarin het spelen van een voetbalwedstrijd op amateurniveau als luxe gezien mag worden. We zien om ons heen wat voor een enorme impact het coronavirus heeft op onze maatschappij. Er wordt keihard gewerkt in ziekenhuizen, zorgcentra en andere plekken om eenieder die besmet is geraakt weer op de been te krijgen. Maar ook in de werkvelden waarin door de maatregelen helaas niet of beperkt gewerkt kan worden zien we mensen enorm hun best doen het hoofd boven water te houden. Wij willen iedereen, en dat is ook echt iedereen, enorm veel kracht, sterkte en succes toewensen in deze onzekere tijden.

  Na het besluit van de KNVB op dinsdag 31 maart jongstleden is er sportief gezien duidelijkheid gekomen voor het nog lopende seizoen 2019-2020:

  De competities zijn per direct beëindigd.

  Dit betekent dat er geen kampioenen, geen promovendi en geen degradanten zullen zijn dit seizoen. We starten het nieuwe seizoen 2020-2021 in dezelfde competitie als waarin iedereen nu ingedeeld is. Een sportief onvoltooid hoofdstuk voor velen wellicht, maar dit moet in schril contrast blijven staan in waar wij in de wereld heel hard voor knokken: het coronavirus afstoppen! Met als resultaat dat we straks hopelijk “gewoon” weer kunnen starten aan een nieuwe competitie in september.

  Een nieuw seizoen waarin wij als bestuur, samen met al onze vrijwilligers, de komende maanden vorm aan zullen blijven geven. Maar ook (af)lopende zaken van het huidige seizoen willen wij op een nette en goede manier kunnen afronden voor en met jullie. Wij beseffen ons dat het abrupte einde van dit seizoen vragen kan opwekken bij jullie. Schroom deze niet aan ons te stellen. We trachten deze vragen, zij het op afstand, zo snel mogelijk te beantwoorden via de bekende communicatiemiddelen.

  Gelukkig kunnen wij uitspreken dat wij een financiële stabiele voetbalvereniging zijn. Deze stabiliteit en zekerheid willen wij uiteraard graag behouden. Hoe en in welke vorm wij dit in de toekomst kunnen blijven continueren zal de komende tijd verder gestalte moeten krijgen. Zaken die onze (betalende) leden aangaan zullen uiteraard tijdig en duidelijk gecommuniceerd worden aan hen. Wij vragen uw begrip dat het in deze tijden wellicht wat langer zou kunnen duren voordat wij definitief zaken kunnen communiceren.

  Door het besluit van de KNVB en de richtlijnen die door de regering zijn opgesteld zijn we ook genoodzaakt om de Bloemenactie en het E- en F-toernooi af te gelasten. Inmiddels is er vanuit de vereniging de "Volharding (Stay at Home) Challenge" gestart. Alle info hierover lees je in het artikel op deze site en op de speciale Facebookpagina. Volharding Challenge facebookpagina

  Voor nu wensen wij iedereen heel veel gezondheid toe.
  Let goed elkaar en blijf zo veel mogelijk thuis!

  Met sportieve groet,
  Bestuur R.K.V.V. Volharding